2015-09-17 09:50 #0 av: _Fisken

"Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom!"
http://nosugaradded.se/varldsberomd-hjartkirurg-talar-ut-om-vad-som-egentligen-orsakar-hjartsjukdom/