2015-02-11 13:18 #0 av: Inkanyezi

Det här är ett lexikoninlägg, för att förklara ett ord.

Postprandialt betyder efter att man har ätit, dvs efter måltid

Uttrycket används ofta i samband med mätning av blodsocker, som kan göras i anslutning till måltiden, såväl före som efter. Efter måltiden mäter man dels för att se hur högt sockret går efter att man har ätit, dels för att se hur snabbt och hur väl det minskar efter måltiden.

Postprandialt socker betyder alltså blodsockervärde efter måltid. Det kan ibland avse det högsta sockervärdet efter måltid.

Postprandiala mätningar görs helst flera, med rimligt intervall, för att kunna utläsa hur högt sockret går innan det går ner igen, och för att se hur lång tid det tar innan det är nere på godtagbara värden. Man kan behöva många stickor för att mäta postprandialt, och man behöver sticka sig i fingret många gånger. 

Postprandiala mätningar kan vara värdefulla för att se om man har skäl att minska intaget av kolhydrater vid måltiden, eller kanske välja kolhydrater som tar längre tid på sig för att komma ut i blodet som glukos. 

Slutet på den postprandiala fasen är när man äter igen, så "den postprandiala fasen" kan vara mycket lång.

Före måltiden är preprandialt. Preprandial mätning av blodsocker görs innan man har tagit eventuellt måltidsinsulin.

Blodsockermätningar mäter inte insulinkänslighet, eftersom de inte tar hänsyn till hur mycket insulin som finns. De belastningsprov som ibland görs inom sjukvården mäter bara hur fort man kan ta hand om tillfört socker, inte hur känsliga våra celler är för insulin.