2015-02-11 12:46 #0 av: Inkanyezi

Det här är ett lexikoninlägg, för att förklara ett ord.

Preprandialt betyder innan man har ätit, dvs före måltid

Uttrycket används ofta i samband med mätning av blodsocker, som kan göras i anslutning till måltiden, såväl före som efter. Före måltiden mäter man ibland för att se att sockret inte har gått onödigt lågt innan man äter, men också för att se om det ligger väl högt, så att man kanske bör jämka sin insulindos. Om man tar måltidsinsulin, ska det preprandiala provet tas innan man tar insulin.

Preprandialt socker betyder alltså blodsockervärdet innan man äter.

Efter måltiden är postprandialt. Postprandiala mätningar av blodsocker görs helst flera, med relativt täta intervall, tills sockret har gått ner till normal nivå, för att i viss mån kunna avgöra hur känslig man är för insulin, och om man kanske bör minska sitt intag av kolhydrater. 

Blodsockermätningar mäter inte insulinkänslighet, eftersom de inte tar hänsyn till hur mycket insulin som finns. De belastningsprov som ibland görs inom sjukvården mäter bara hur fort man kan ta hand om tillfört socker, inte hur känsliga våra celler är för insulin.