Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

- Allt om lågkolhydratkost - - Medlemmar - - Medlemmar - var bor ni? - Off topic - (OT) - Om sajten - - Utmaningen - - Vi som vill nolla kolhydraterna - Boktips Ej frågelåda - Sten Sture Skaldeman Frågelåda - MinMat Före detta frågelåda - dr Andreas Eenfeldt Hälsa Hälsovinster LCHF för vegeterianer LCHF - Problem LCHF för barn LCHF för bäbisverkstan LCHF för nybörjare Länkar - Föredrag Länkar - Radio/TV Länkar - tidningar/hemsidor Mat - Billiga ingredienser Mat - Jag behöver måltidstips Mat - Livsmedel Mat - Livsmedel - Matfett Mat - På stan, hur gör jag? Mat - Recept att laga hemma Mat - Recept på bröd och brödbaserade rätter Mat - Recept på efterrätter och sötsaker Mat - Recept på fisk- & skaldjursrätter Mat - Recept på färsrätter Mat - Recept på fågelrätter Mat - Recept på kötträtter Mat - Recept på soppor & såser Mat - Recept på ägg, ost, grönt, sidorätter & veg Mat - Vitaminer, mineraler, tillsatser mm Motion & träning Vi som har autoimmuna sjukdomar Vi som har diabetes Vi som har huvudvärk/migrän Vi som har högt/lågt blodtryck Vi som har koncentrationssvårigheter Vi som har mag/tarm-besvär Vi som har/har haft fibromyalgi Vi som röker/har rökt Vi som vill gå ner i vikt Vi som vill gå upp i vikt Vi som är beroende Vi som är gbp-opererade och äter LCHF dr Annika Dahlqvist Övrigt
- Allt om lågkolhydratkost -

Äntligen en läkare som har förstått!!! Läsvärt!

2013-12-09 21:09 #0 av: rosevin

http://preventdisease.com/news/12/030112_World-Renown-Heart-Surgeon-Speaks-Out-On-What-Really-Causes-Heart-Disease.shtml

Anmäl
2013-12-09 21:27 #3 av: hemul

http://www.kostdemokrati.se/scoop/2012/03/13/varldsberomd-hjartkirurg-talar-ut-om-vad-som-egentligen-orsakar-hjartsjukdom/
http://www.kostdoktorn.se/erfaren-hjartkirurg-om-vad-som-verkligen-ger-hjartsjukdom
http://annikadahlqvist.com/2012/03/14/hjartkirurg-om-orsaken-till-hjartsjukdom/
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/51ffb420ce12c4480a000d11-otroligt-bra-artikel
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4f5fcbb3d4ebea541d0010c0-kirurg-detta-orsakar-hjart-karlsjukdom
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4f604203d4ebea1bf100356c-lakare-talar-ut-om-fetthysterin

http://www.quackwatch.org/11Ind/lundell.html


Anmäl
2013-12-09 21:34 #4 av: Zepp

#1

Gör det?

Konsensus är dessutom ingen vetenskaplig metod att bestämma något som helst.. förutom när det gäller politik!

Iomed att du är intresserad av vetenskap så vet du att konsensus är evidens C!

Finns gott om evidens A.. varför inte lita på det i stället?

Numera har ju SBU.. gått igenom 16000 studier och kollat upp vad som funkar.. tillminstingen vid diabetes och fettma!

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Mat-vid-fetma-/

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-rapport-om-mat-vid-fetma

"En klar majoritet av alla hjärtinfarktpatienter har en patologisk sockeromsättning. Till den knappa fjärdedel som redan har en känd diabetes när de kommer till hjärtintensiven ska läggas en lika stor grupp tidigare odiagnosticerade diabetiker och ytterligare 40 procent med försämrad glukostolerans."

http://www.diabetolognytt.se/detta_nummer_2_3_2006/artikel14.html

Mekanismerna är oxå väl kända.. hyperinsulinemi, metabolt syndrom, hyperlipidemi, hypertoni.. senare följt av steatos.. följt av nekros!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-12-09 21:46 #5 av: [Starman]

#4

Ja, det går emot vetenskaplig konsensus att säga att höga kolesterolvärden inte ger en ökad risk för hjärtsjukdom.

Ett högt kolesterolvärde är en av de största orsakerna till hjärtsjukdom. Det är en hypotes som har letts i evidens genom objektiv, oberoende forskning.

Jag litar hellre på objektiv, oberoende forskning vars resultat publiceras i ansedda medicinska tidsskrifter, än vad jag litar på enstaka personer som publicerar sina hypoteser direkt i en bok.

Anmäl
2013-12-09 22:13 #7 av: Zepp

Lustig, med tanke på att kolesterolhypotesen och fettet har försökts bevisats sedan 50 talet.. utan att man lyckats hitta så mycket som en tummetott!

Läs i stället SBUs rapport.. framgår klart och tydligt att en lågkolhydrat och högfettkost ger bättre kolesterolvärden! Förskräckt

Synd bara att din forskarkår inte är så samlad som du tror.. det är främst politiker som framför kolesterolhypotesen!

"Det finns ingen bevisad ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar vid strikt lågkolhydratkost. LCHF-kost är dessutom mest effektiv på ett halvårs sikt för att gå ner i vikt för personer med fetma. Det visar en ny SBU-rapport som väntas leda till att LCHF erbjuds som ett av flera standardalternativ inom sjukvården."

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/experter-lchf-den-mest-effektiva-dieten_8541310.svd

Vi kan ta ett exempel.. som du kommer att gilla.. utlåtande av en av våra främsta experter på området!?

"Sammanfattat

Nya resultat från primärpreventiva interventionsstudier med långvarig sänkning av kostintag av såväl totalfett som mättat fett visar ingen signifikant effekt på risken att insjukna i cancer eller hjärt– kärlsjukdom. Fynden är i linje med en längre tids samlade observationsstudier.

Gällande kostrekommendationer för prevention och behandling av tex hjärt–kärlsjukdom säger enhälligt att befolkningen kraftigt bör sänka sitt intag av fett, framför allt intaget av mättat fett och transfetter.

Vi behöver nu en ny vetenskaplig debatt och strukturerade systematiska analyser av hela det publicerade underlaget för sambandet mellan fettintag och allvarliga sjukdomar som cancer och hjärtkärlsjukdom. Först då kan nya, vetenskapligt grundade rekommendationer utarbetas.

oUnder de senaste tre decennierna har hela västvärlden rekommenderats äta mindre av såväl totalfett som mättat fett för att undvika hjärt–kärlsjukdom och cancer. Grunden har varit ett antal observationsstudier som visade att befolkningsgrupper med höga intag av mättat fett löpte hög risk för hjärt–kärlsjukdom och ökad dödlighet. Andra studier visade att man genom att sänka intaget av mättat fett under kort tid (veckor, månader) kunde sänka serumkolesterol, den faktor man ansett vara länken mellan mättat fett i kosten och risk för hjärt–kärlsjukdom. På dessa vetenskapliga grunder har det bedrivits en intensiv kampanj för att minska mättat fett i kosten i primärpreventivt syfte. Även om vissa forskare ifrågasatt grunderna har de stora vetenskapliga sammanslutningarna och nationella ansvariga organen varit eniga, och budskapet har kraftfullt trummats igenom.


Inget stöd för att högt fettintag är farligt

De senaste svenska kostrekommendationerna från 2005 http.//www.slv.se säger: Totalintaget av fett bör begränsas till 25–35 energiprocent och intaget av mättat fett plus transfett till omkring 10 procent av energiintaget. De amerikanska riktlinjerna för förebyggande av hjärt–kärlsjukdom är mycket snarlika [1].

Senare års forskning har emellertid inte kunnat stödja hypotesen att vare sig höga intag av totalfett eller av mättat fett är farliga. Harvardgruppen har i en serie studier [2, 3] visat att högt intag av vare sig totalfett eller mättat fett var associerat med risk att insjukna i hjärt–kärlsjukdom. I Malmö har vi visat närmast identiska fynd som i Harvardgruppens studier vad gäller effekter av totalt energiintag och fettintag baserat på prospektiva data från Malmö Kost Cancer, en stor befolkningsstudie (n=28098) med en kostregistrering vid baslinjeundersökningen 1992–1996 [4-6]. Populationsbaserade studier av intag av totalfett respektive mättat fett i relation till risken att utveckla bröstcancer [7] och koloncancer [8] har inte heller kunnat påvisa ett signifikant positivt risksamband.

Nyligen presenteras tre publikationer baserade på samma amerikanska kvinnoprojekt – The Women´s Health Initiative (WHI). Hela 19000 kvinnor minskade sitt intag av fett från i medeltal 38 procent till 29 procent under åtta år. Även intaget av mättat fett sjönk signifikant: 3 procent jämfört med intaget i kontrollgruppen. Förändringen påverkade dock inte risken för bröstcancer [9], tjocktarmscancer [10] eller hjärt–kärlsjukdom [11]. Resultaten är i linje med de tidigare nämnda observationsstudierna från Harvard och Malmö: andelen fett i kosten förefaller inte påverka risken för dessa allvarliga sjukdomar.

Syftet med denna artikel är att beskriva de viktigaste studierna som belyser sambandet mellan fettintag och allvarlig sjukdom, här huvudsakligen exemplifierad med hjärt–kärlsjukdom. För att ge läsaren en balanserad bild, presenterar vi grundbulten för fetthypotesen – Seven Countries-studien – och senare tids observations- och interventionsstudier något mer i detalj."

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=8291

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-12-09 22:27 #8 av: [Starman]

#7

"Lustig, med tanke på att kolesterolhypotesen och fettet har försökts bevisats sedan 50 talet.. utan att man lyckats hitta så mycket som en tummetott!"

Jag förmodar att du bara har lyssnat till vad kvacksalvare har att säga om den saken, då du fått det intrycket.

Om du istället läste lite vetenskapliga artiklar i ämnet, exempelvis den här metastudien, så skulle du se att det finns extremt stort vetenskapligt underlag som ger stöd till kolesterolhypotesen. 


Anmäl
2013-12-09 22:58 #9 av: Zepp

Eh.. problemet är ju bara att hälften av de med hjärthändelser har lågt kolesterol? Blinkar

"CONCLUSIONS:In a large cohort of patients hospitalized with CAD, almost half have admission LDL levels <100 mg/dL. More than half the patients have admission HDL levels <40 mg/dL, whereas <10% have HDL > or =60 mg/dL. These findings may provide further support for recent guideline revisions with even lower LDL goals and for developing effective treatments to raise HDL"

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19081406

Och de med högt kolesterol har högst överlevnadsgrad!

"CONCLUSIONS:Survival of stroke patients receiving current, most effective medical treatment is related to blood cholesterol levels, with an inverse relationship between cholesterol and mortality."

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22136724

Sen om du menar att professor Berglund är en charlatan så får det stå för dig.. gäller väl SBUs expertpanel oxå.. fast de skall då var de främsta vi har i landet?

Vad han visar och går igenom är att bevisen är rent ut sagt.. dåliga.. moderna studier säger snarare tvärt om!

Metastudier som du vet blir oftast bias av konsensus.. dvs.. man letar efter det man redan vet.. och så finner man det!

Sen så är det inte längre någon hemlighet om det främsta orsakssambanden!

"En klar majoritet av alla hjärtinfarktpatienter har en patologisk sockeromsättning. Till den knappa fjärdedel som redan har en känd diabetes när de kommer till hjärtintensiven ska läggas en lika stor grupp tidigare odiagnosticerade diabetiker och ytterligare 40 procent med försämrad glukostolerans."

http://www.diabetolognytt.se/detta_nummer_2_3_2006/artikel14.html

Mekansimen är oxå välkänd.. kroniskt högt blodsocker, hyperinsulinemi, insulinresistens, steatos i hjärta och andra organ.. så småningom nekros i de organen.. om inte aterosklerosen slår till först och erupterar i blodbanan.

"Individuals, including non-diabetics, are 69% more likely to develop ischemic cardiovascular disease if glucose levels in their blood are slightly elevated, say researchers.

The study, which involves more than 80,000 people, was conducted by researchers at the University of Copenhagen and is published in the Journal of the American College of Cardiology. Until now, the leading threat to global heart health had been cholesterol."

http://www.medicalnewstoday.com/articles/246612.php

Vem är det nu som har lyssnat på charlataner?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-12-09 23:37 #10 av: [Starman]

Att dra slutsatsen att en hög kolesterolhalt i blodet inte ökar risken för hjärtsjukdom ur dessa studier, som framlägger evidens för att socker ökar risken för hjärtsjukdom, är märkligt. 

Vi vet sedan tidigare att hög kolesterolhalt ökar risken för hjärtsjukdom.

Att det även framläggs evidens för att ett högt sockerintag ökar risken för hjärtsjukdom, omkullkastar ju självklart inte de evidens som pekar på att ett högt kolesterolvärde ökar risken för hjärtsjukdom.

Anmäl
2013-12-09 23:50 #11 av: Zepp

Då för att debatten skall ha något som helst värde så får du nog förklara vad du menar med högt kolesterol.. och inga svepande förenklingar!

Jag har inga som helst problem att förstå hyperlipedemi.. orsaker eller deras olika inverkan på olika sjukliga förlopp.. men frågan är om du gör det?

Näe vi vet fortfarande inte att högt kolesterol per se ger upphov till varken det ena eller andra.. du får nog var mer specefik!

"Allt är fel

Och tänka sig: allt vad man har försökt tuta i oss är fel.

  Man får inte hjärtattacker för att man dricker mjölk och äter smör.

  Man får inte cancer för att man stoppar i sig fett av något slag.

  Man går inte ens upp i vikt på grund av att man äter just fett av vilken sort som helst förutom industritransfetter.

Däremot kan fetma – inte övervikt, utan fetma – ställa till det i kroppen.

Hela genomgången av de stora studierna mynnar ut i att Livsmedelsverket inte har något stöd alls för sina fånigheter att barn ska äta lättmargarin och dricka lättmjölk och att vi ska ge fan i smör och steka i geggan som stavas Milda.

Eftersom debatten varit het och högljudd går jag nyfiket in på Livsmedelsverkets hemsida för att se hur de kommenterar denna faktiskt revolutionerande världsnyhet.

De säger inte flaska.

Inte ett ord om att den globala myndighet som de alltid sätter sin största tillit till nu daskar dem på fingrarna med en linjal som heter duga."


http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/karinahlborg/article5884827.ab

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-12-09 23:59 #12 av: [Starman]

Sorry, tänker inte använda mer tid till att försöka övertyga fanatiker om att de har fel. Det brukar inte fungera.

Ha så roligt med att förneka evidens på väldigt märkliga grunder.

Anmäl
2013-12-10 00:16 #13 av: Zepp

Ring till WHO och SBU och förklara att de inget fattar.. att de bara blivit lurade av charlataner! Ledsen

Har inte sett ett enda evidens från din sida?

Vi skulle tex kunnat diskutera APObs roll vid ateroskleros.. eller låga halter APOa1.. orsaken till detta och uppkomsten av oxLDL!

Hur dessa sedan tas omhand av macrofager och bygger plack!

Men kanske viktigast, vad som orsakar en ökad mängd VLDL !

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-12-10 00:33 #14 av: [Starman]

#13

Att säga att du inte har sett evidensen är ju lögn. Du har sett dem, men valt att strunta i att de finns.

Jag borde ha bestämt mig för att gå ur diskussionen redan när du försökte miskreditera åratals forskning och år av evidens som stödjer kolesterolhypotesen, genom att hänvisa till forskning som visar att ett högt sockerintag också ökar risken för hjärtsjukdom.

Anmäl
2013-12-10 01:43 #15 av: Zepp

Och du struntade att kika på professor Berglunds genomgång av de studierna som du hänvisade till.. och som numera är passe.

Så.. vi är väl lika goda kålsupare antar jag?

Likaså gör WHO, ADA, SBU och många andra världsledande organisationer.

Den gamla hypotesen håller inte längre den är falsifierad.. den håller inte måttet.

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6340

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-12-10 01:45 #16 av: [Starman]

Ingenstans i de länkar du länkar framkommer det att man har behövt revidera uppfattningen att ett högt kolesterolvärde medför en ökad risk för hjärtsjukdom.

Däremot har det framkommit evidens för fler bidragande orsaker.

Att du tar de nya fynden som omkullkastanden för kolesterolhypotesen är märkligt, och jag har förklarat varför.

Anmäl
2013-12-10 01:49 #17 av: [Starman]

Dessutom har du ju helt missuppfattat vad artikeln i SvD säger, här är punkterna som nämns

• Lågkolhydratkost, även den strikta, ger större viktnedgång på sex månader för personer med fetma, jämfört med lågfettskost.

• Detta sker utan att forskare har pekat på några negativa effekter på blodfetter så länge vikten fortsatt är lägre.

• Det saknas över huvud taget belägg för att lågkolhydratkost skulle medföra ökad risk för hjärtsjukdomar.

• Det saknas även belägg för att lågkolhydratkost med mycket mättat fett skulle medföra ökad risk för hjärtsjukdomar. Eftersom forskningsunderlaget är begränsat i detta avseende kan det, enligt SBU, ändå finnas skäl till viss försiktighet med allt för mycket mättat fett.

De nämner liksom över huvud taget ingenting om att det inte är farligt med höga kolesterolhalter.

Därtill ser jag inte var du har länkat till något av Berglund.

Och forskningsresultaten angående orsakssambandet högt kolesterol-hjärtsjukdom har heller inte dragits tillbaka, vilket de ju rimligtvis borde ha gjorts om det visat sig att de är felaktiga.

Du är ute och cyklar, med andra ord.

Anmäl
2013-12-10 02:01 #18 av: Zepp

Ja altså.. vi kan ju börja diskutera olika hyperlipedemier om du hellre vill det?

En av de vanligaste är högt blodsocker/diabetes/metabolt syndrom som leder till hyperlipidemi.. främst många små VLDL!

Dessutom leder det oftast till låga APOa1.. dvs HDL.. som skulle kunna återtransportera kolesterol och triglycerider som sitter fast i kärlväggen.

Resultatet blir ofta många LDLremnats, som lätt blir oxLDL eller glykoliserade LDL.. vi har en begränsad mängd LDLreceptorer i levern för destruktion av LDLremnants.. oxLDL och glykoliserade fastnar inte på de receptorerna.. de tas omhand av macrofager.. som binder dem i kärlväggen.. där de bildar skumceller.. är vi överens?

Men.. om man har högt kolesterol men en bra fördelning mellan LDL och HDL.. är det ingen fara.. utan tvärt om, ju äldre du blir ju viktigare är det med högt kolesterol.. för högre överlevnad.

Sen så finns det de som har familiär hyperkolesterolemi.. finns flera varianter, och olika allvarlighetsgrader oxå, homozygotiskt eller heterosygotisk!

De med allvarligaste varianterna dör som regel i medelåldern.. de saknar till stora delar förmåga att bryta ner förbrukade lipoproteiner.. det är ofta något fel på receptorerna.. eller något enzymsteg som behövs.


Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-12-10 04:50 #19 av: chlj5@icloud.com

@Zepp:
Verkligen glad över att Starman startade sitt något märkliga resonemang i den här tråden. Tack vare detta fick jag en samlad bild av hur kolesterol- och fettmyten kan skjutas i sank men aktuell forskning som stöd. Här har jag ALLT på ett och samma ställe. Du ÄR ett geni!!!

Anmäl
2013-12-10 06:45 #20 av: SpurtAnne

Zepp for president!!

Anmäl
2013-12-10 08:26 #21 av: JMW

Tummen upp

Kan bara instämma med #19 och #20


Anmäl
2013-12-10 08:57 #22 av: vinteralvan

Starman är känd för att gå in på sidor han egentligen inte är intresserad av bara för att skapa märkliga diskussioner. Säger att han vill ha vetenskapliga studier och bevis men när han får det så duger dom inte. Starman, håll dig till skeptisism i fokus där du hör hemma.

Anmäl
2013-12-10 12:27 #25 av: Tripod

Det lilla jag sett av Kostdemokrati uppfattade jag inte som direkt fel. Men däremot andas hela webbplatsen lite "konstig" stämning. Luktade lite rättshaveristiskt, om man säger så. Eller kanske vetenskapshaveristiskt vore ordet. 

Anmäl
2013-12-10 13:44 #28 av: konichiwa

Det vore intressantare att läsa i den här tråden om ni avstod från personliga påhopp.

Agneta

Tvålmakaren

 

 

Anmäl
2013-12-10 14:08 #29 av: RobinEH

#28

...samt att Starman kunde börja presentera den vetenskap som stödjer hans tes istället för att hävda att den finns.

Utifrån diskussionen som först så verkar inte Zepp vara fanatikern.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-10 14:16 #30 av: [Starman]

#28

Det har du rätt i. Vill be Zepp om ursäkt att jag kallade honom fanatiker.

#29

Vilken "tes" är det du vill att jag ska ge vetenskapliga belägg för?

Anmäl
2013-12-10 14:19 #31 av: RobinEH

#30

Att eleverat LDL-C i sig ökar risken för hjärt- kärlsjukdom.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-10 15:03 #35 av: [Starman]

För att belysa det besynnerliga i ert sätt att resonera.

Enligt en verifierad hypotes så existerar vita svanar.
Biologer antog länge att även svarta svanar var en möjlighet.
När man fann evidens som gav stöd till att svarta svanar existerar, omkullkastade då de evidensen hypotesen om att vita svanar existerar?

Självklart inte, men det är på det sättet som ni resonerar i frågan om kolesterolhypotesen och sockerhypotesen.

Anmäl
2013-12-10 21:21 #37 av: Zepp

Starman.. det framgår klart och tydligt att du inte ens känner till Kolesterolhypotesen!

Nu vill jag att du redogör för den.. för din trovärdighets skull!

Och jag kan hjälpa dig en bit på vägen.. det handlar inte om högt kolesterol utan om orsak och verkan!

Högt kolesterol, speciellt höga APOb.. speciellt i kombination med låga APOa1.. är riskfaktorer.. och de har flera orsaker.. vanligast är metabolt syndrom/hyperinsulinemi.. andra ovanligare är FH, patogener, toxiska ämnen samt näringsbrister.

Sen.. vem är den där läkare som nämns som tokig.. är det Professor Berglund?

Här kommer hans artikel i repris.. med genomgång och slakt av de gamla studierna!

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=8291

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-12-10 23:58 #38 av: Anders49

Nu har Läkartidningen ganska högt till tak och släpper fram ganska dåliga debattartiklar artiklar ibland. Artikeln du länkar till är från 2007 och har inte slaktat några studier. Det är bara i din fantasi.

Anmäl
2013-12-11 00:13 #39 av: Anders49

#7 Sepp

Jag orkar faktiskt inte läsa allt som du skriver och kan därför inte bemöta allt. Det är alldeles för många fel i dina resonemang men jag har bara bemött ett par av dem. Det för räcka för mig nu. Jag har inte något intresse av att försvara statiner. Jag är mera intresserad av att bemöta okunniga argument och alla dessa konstiga konspirationsteorier som härjar överallt.

Anmäl
2013-12-11 16:00 #41 av: RobinEH

#34

Från #32. "...en systematisk genomgång av de bästa studierna som finns tillgängliga i ämnet..."

Sekundärt när analysen är gjord? Dessutom har det skett mycket inom inom ämnesområdet rent forskningsmässigt sedan innan tidigt 90-tal, metod och resultatsmässigt.

Förövrigt så kan du skippa de avslutande delarna av dina inlägg.

"Men något säger mig att ni är så pass fanatiska i er uppfattning att ni aldrig kommer kunna ta till er vanlig logik och sunda, rationella resonemang."

"...är du hopplöst förlorad och inte värd att ägna mer tid åt."

"...det krävs en särskild form av dålig förmåga att resonera för att man ska få för sig det."

Dina försök att förlöjliga dina meningsmotståndare är bara patetiska.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-11 16:33 #42 av: Anders49

#41 RobinEH


Jag förstår inte riktig motivet för att driva en kampanj mot något som ni uppenbarligen inte förstår. Jag antar att ni anser att Uffe Ravnskovs idéer stödjer iden om LCHF. Men detta är ju helt fel. Äter man LCHF på ett någorlunda balanserat sätt och inte överdriver mängden fett som man äter så kommer inte kolesterolvärdena att bli höga. Det finns alltså inte någon motsättning mellan kolesterolhypotesen och LCHF. 


Men det finns en fara i att predika fettets välsignelse och att påstå att det är ofarligt att vräka i sig fett. Det kan medföra att folk äter fel.


Jag tror att ni kopplar samman LCHF med statiner och kolesterolhypotesen och det är anledningen till att ni håller fast så hårt vid era åsikter i alle tre frågorna. Men det vore kanske bättre att diskutera frågorna var för sig. 


Släpp tanken att LCHF står och faller med kolesterolhypotesen.
Anmäl
2013-12-11 16:44 #44 av: RobinEH

#42

Vilka är "ni"?

Jag har bett Starman att visa de studier som stöder hans tes likt Zepp har gjort i tråden, istället för att hävda att det finns och förolämpa andra.

Äter man enligt LCHF så bör man "vräka" i sig fett. Termen LCHF må vara svårdefinierad, och subjektiv, men man bör ju åtminstone konsumera 60E% upp till 90E% fett på dieten. Folk som följt detta under en tid har visat höga HDL-värden och god apo-kvot.

Jag äter förövrigt inte enligt LCHF och tror inte att det på något sätt är en magisk diet. Jag har dock problem med kolesterolhypotesen, och det har inte med Uffe Ravnskov eller någon annan vinklad forskares slutsatser att göra.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-11 17:02 #46 av: RobinEH

#45

Jag har inte påstått att kolhydratshypotesen är falsifierad. Jag har bett dig ge stöd till dina påståenden. Du har inte bett mig om någonting. Om allt du har att komma med är personangrepp och en meta-analys från 1993 så finns det ingen aledning för dig att fortsätta svara på mina kommentarer.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-11 17:07 #47 av: Anders49

#44 RobinEH


Det är tråkigt att det finns så många konspirationsteori rörelser som sätter myror i huvudet på folk.

Om du verkligen vill förstå kolesterolhypotesen så föreslår jag att du börjar med att läsa till läkare. Detta är inte något som man lär sig förstå på en förmiddag. 

Ibland skulle man vilja förbjuda dessa galna konspirationsteoretiker men  yttrandefriheten förhindrar det. De tjänar pengar på att folk är lättlurade. 


Därför tycker jag att man inte skall köpa boken. Om man gör det så har man blivit lurad.

Anmäl
2013-12-11 17:46 #48 av: RobinEH

#47

Ja, konspirationsteorier kan ställa till med jäkelskap.

Jag föreslår att du slutar anta vilken kunskap jag har. Hade jag velat "förstå" dessa hypoteser och teorier så hade jag knappast utbildat mig till läkare utan til kardiolog ellerl biokemist. Som tur är så har jag kontakt med kardiologer, biokemister och professor samt valt att spendera tid till att studera ämnet.

Vad det är för bok du talar om jag jag ingen aning. Men jag antar att det har något med tråden att göra.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-11 18:23 #50 av: RobinEH

#49

Nej, ingen av biokemisterna heter Björn Hammarsköld och vad jag vet så är det ingen av dem som äter enligt LCHF eller glorifierar dieten.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-11 18:43 #51 av: RobinEH

I #46 skall det självklart stå kolesterolhypotesen, inte kolhydrathypotesen.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-11 18:49 #52 av: Anders49

Jag tror inte att man kan riktigt förstå kolesterolhypotesen enbart med utbildning i biokemi. Man behöver lite medicinkunskaper också. Men det viktigaste är nog att kunna läsa och förstå vetenskapliga artiklar och det är många läkare som inte klarar av det. Jag hoppas dock att dessa läkare är en liten minoritet.

Anmäl
2013-12-11 20:00 #54 av: RobinEH

#52

Vad är det för "medicinkunskaper" du syftar till? Känns det bättre om jag berättar att jag klumpar ihop biokemister och biomedicinare?Skrattar

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-11 21:59 #55 av: maxiq

Inlägg skrivna av "Starman" som innehåller påhopp eller otrevligt språk har raderats i sin helhet och han har tilldelats skrivförbud på kolhydrater.ifokus. Även några kommentarer av "Anders49" har raderats av samma orsak och han har tilldelats en varning.

Detta gör att tråden blir väldigt osammanhängande men eftersom den innehåller en hel del intressant läsning så får den vara kvar.

Det är ytterst ovanligt att vi medarbetare behöver ta till dessa åtgärder här på kolhydrater.ifokus. Vi har diskussioner där vågorna kan gå höga ibland men personliga påhopp accepterar vi inte!

Vi hinner inte läsa allt som skrivs här men ni har alltid möjlighet att anmäla ett olämpligt inlägg genom att klicka på Anmäl under inlägget. Om tillräckligt många anmäler ett inlägg så försvinner det automatiskt. Ni kan även skicka ett PM till någon av medarbetarna om ni anser att processen bör påskyndas. Medarbetarna hittar ni om ni klickar på Om sajten i överkanten.

________________________________________
"On the internet You can be anything you want.
It is strange that so many choose to be stupid"

Anmäl
2013-12-11 23:20 #56 av: Anders49

Det är lustigt att det är tillåtet att skriva hur knasiga kommentarer som helst Men det är inte tillåtet att tala om att de är knasiga. Starman är tyvärr den enda kunniga som skriver på denna sida och det är tråkigt att han får skrivförbud- Han  kanske gick lite för långt men nu försvinner den kunnige och då blir debatten totalt meningslös.  


Ser ni inte att läkaren ovan skriver på en kvackarsajt. Det borde vara tydliga varningsklockor, Ingen anständig läkare skulle skriva på en kvackarsajt.


Denne läkare finns med på Uffe Ravnskovs lista och där finns bara läkare med konstiga idéer. 

Anmäl
2013-12-11 23:27 #57 av: Anders49

#54


Biomedicinare är väl knappast någon utbildning som imponerar i detta sammanhang.

Anmäl
2013-12-11 23:29 #58 av: RobinEH

#56

Det bryter inte mot skrivreglerna att skriva vad du anser vara knasigt, däremot bryter ad hominem-argument mot skrivreglerna.

Du kanske tycker att det är tråkigt att han inte får skriva här under viss tid, men nu var det inte dig han skrev kommentarerna till som gjorde att han fick skrivförbud.

Av vilken anledning du kallar användaren den "kunnige" förstår jag inte då det enda den gjorde var att skriva att vetenskapen finns utan att lyckas visa den.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-11 23:38 #59 av: Anders49

Jag tror att det skulle ta för lång tid att förklara detta för er och jag förstår att han inte vill ödsla så mycket tid. Det tar faktiskt tid att sammanställa alla artiklar och förklara dem för någon som inte har tillräckliga kunskaper att förstå. Och om man lägger ner tid på detta så brukar det ändå sluta med att den som tror på de tokiga idéerna vägrar förstå. Jag har råkat ut för det så många gånger att jag faktiskt inte orkar anstränga mig mer. Det är lönnlöst.


Jag har inte läst allt han skrev men han nämnde flera artiklar har jag för mig. Men ni ville inte erkänna dem. Då känns det säkert hopplöst.

Anmäl
2013-12-11 23:46 #61 av: RobinEH

#59

Nej, han refererade enbart till en meta-analys från -93, men vad vet jag då jag antar att jag är "ni". Hursomhelst så är han avstängd och jag ser ingen större anledning att diskutera hen.

Om du nu anser att det är lönlöst att försöka styrka din tes eller motbevisa påståenden med studier så förstår jag inte vad du tror att det skall tjäna till att ens delta i diskussionen.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-11 23:48 #62 av: Anders49

Hur kan #7 få så många gilla. Det måste bero på att det är många från "Fettsekten" som läser här.


Jag vill påpeka att jag inte har tillräckliga kunskaper än för att uttala mig om LCHF men de som tillhör "sekten" beter sig underligt och det kan fungera som en varningsklocka.


Har Sepp verkligen visat något med komemtaren #7? Varför tycker ni att den kommentaren är bra?

Anmäl
2013-12-11 23:50 #63 av: Anders49

Han hänvisade till en bra meta-analys från 93. Vad kom du med?


Anmäl
2013-12-12 02:41 #64 av: hemul

#49 Anders, Lundell "skriver" inte på en kvackarsajt. Eller det kanske han gör, men inte den där. Det där är en en artikel som publicerats all over the place på såna tradiga sajter. Den har valsat runt så många gånger att man blir snurrig i sitt lilla huvud.

http://snipurl.com/28axkex

Tro inte att jag försvarar Lundell. Det gör jag inte. Jag får samma slags vibbar av honom som jag får av Kruse och det är inte bra sådana. Ville bara påpeka faktum.


Anmäl
2013-12-12 06:49 #65 av: RobinEH

#57

Nä, läkare lär ju ha mycket större kunskap än biomedicinare om en sådan biokemisk process.

#63

Du får gärna berätta vad som är speciellt bra med specifik meta-analys. Att de drog "rätt" slutsats?

"Vad kom du med?"

Ja, vad sjutton har jag bidragit med i tråden? Vad sägs om att jag i inlägg #29 gjorde debut genom att hävda att Starman borde visa den vetenskap som stöder hans tes istället för att bara hävda att den finns. Efter allt så har ju Zepp varit mycket tydlig med referenser även de såkart inte är korrekta utifrån trådens "experters" "granskning".  I #31 formulerade jag vad jag ville få svar på då Starman ville veta vilken tes det framstod som att hade. Jag formulerade den då såhär "Att eleverat LDL-C i sig ökar risken för hjärt- kärlsjukdom.". 

Enbart i #44 Har jag påtalat min ställning till kolesterolhypotesen på följande vis "Jag har dock problem med kolesterolhypotesen". Tolka hur du vill.

Mitt syfte med att delta i tråden var att få se de vetenskapliga belägg Starman har och få startat en saklig diskussion. Men istället så eskalerade påhoppen.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-12 17:35 #66 av: Anders49

Starman skriver och argumenterar kunnigt och han får bara goddag yxskaft svar. Det är inte konstigt att han blir irriterad.


Jag håller med Finn Bengtsson om att denna fråga är för svår för amatörer och okunniga.

Anmäl
2013-12-13 13:01 #67 av: Anders49

#65  RobinEH


Jag tror inte att det går att ha en seriös debatt med dig eftersom du betraktar argunent som obefuntliga bara därför att du inte förstår dem. Det är en gansak hopplös situation.

Ta hem metastudien, läs den, det är mitt råd.Om du klarar av det så kan man börja diskutera.

Anmäl
2013-12-13 13:35 #68 av: RobinEH

#67

Har du inget lämpligt att skriva så finns det ingen aledning till att du kommenerar. Jag antar att du har väldigt svårt att ha en seriös debatt med mig eftersom du inte verkar ha en aning om hur man bedriver en sådan. Lägg inte din ignorans på mig.

Jag har redan läst meta-analysen, den är från -93 så jag har haft hela livet på mig. Återigen så kan du få poängtera vad som är speciellt bra med den.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2013-12-13 15:38 #69 av: Anders49

#67

Ditt svar bevisar bara att du inte förstår. Hur skall man kunna diskutera då. Det finns tydliga slutsatser i den studien och du avfärdar dessa med 

"vad är det för bra med den studien"

Det är vad jag kallar ett "goddag yxskaftsvar" som bevisar din okunnighet. Jag kan förstå att Starman blev irriterad.

Du bör nog försöka skaffa dig lite bättre kunskaper innan du börjar debattera. Ett förslag är att du försöker förstå vad denna metastudie visar. Det är först då som man kan föra en meningsfull diskussion.

Du förstör (kanske medvetet) debatten. Detta visar också på problemet att diskutera forskning och vetenskap på forum med personer som inte förstår problemet.

Jag får kännslan av att du förnakar av princip utan att förstå.


Anmäl
2013-12-13 15:40 #70 av: Anders49

Hur skall man kunna diskutera vetenskapliga artiklar med folk som inte klarar av att förtaå innehållet i dem. 

Anmäl
2013-12-13 16:43 #71 av: Zepp

Men vad bra.. upplys oss okunniga om vad som är så bra med den artikeln!

Jag har överhuvudtaget inte sett att varesig du eller starman lagt fram ett enda argument.. förutom att ni anser vissa personer suspekta.. kallas för Ad hominen!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-12-13 17:16 #72 av: Anders49

# Zepp


Varför envisas du med att diskutera saker som du inte förstår. Det är ju det som är problemet. om du inte förstår vilka slutsatser man kan dra av metastudien så är det faktiskt meningslöst att diskutera.


Jag förstår inte varför fettsekten gör religion av detta. LCHF varken står eller faller med kolesterolhypotesen. 


Anmäl
2013-12-13 18:09 #73 av: Zepp

Ja.. vad du förstår framgår inte av dina inlägg.. så vi kan nog konstatera att du inget begriper eller har svårt för att formulera dig!

Du har ingen aning om mina kunskaper eller min förmåga att förstå vetenskapliga samband!

Såå.. för att du inte skall göra bort dig fullständigt vill jag att du nu formulerar dina teser om orsaken till Ateroskleros blodkärlen samt steatos i kranskärlen!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-12-14 12:02 #75 av: Orakletidelfi

# 56  "den enda kunniga på denna sida" och det skulle vara Starman? Vilken oerhörd oförskämdhet.... 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.