Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (2) Senaste inläggen

- Allt om lågkolhydratkost - - Medlemmar - - Medlemmar - var bor ni? - Off topic - (OT) - Om sajten - - Utmaningen - - Vi som vill nolla kolhydraterna - Boktips Ej frågelåda - Sten Sture Skaldeman Frågelåda - MinMat Före detta frågelåda - dr Andreas Eenfeldt Hälsa Hälsovinster LCHF för vegeterianer LCHF - Problem LCHF för barn LCHF för bäbisverkstan LCHF för nybörjare Länkar - Föredrag Länkar - Radio/TV Länkar - tidningar/hemsidor Mat - Billiga ingredienser Mat - Jag behöver måltidstips Mat - Livsmedel Mat - Livsmedel - Matfett Mat - På stan, hur gör jag? Mat - Recept att laga hemma Mat - Recept på bröd och brödbaserade rätter Mat - Recept på efterrätter och sötsaker Mat - Recept på fisk- & skaldjursrätter Mat - Recept på färsrätter Mat - Recept på fågelrätter Mat - Recept på kötträtter Mat - Recept på soppor & såser Mat - Recept på ägg, ost, grönt, sidorätter & veg Mat - Vitaminer, mineraler, tillsatser mm Motion & träning Vi som har autoimmuna sjukdomar Vi som har diabetes Vi som har huvudvärk/migrän Vi som har högt/lågt blodtryck Vi som har koncentrationssvårigheter Vi som har mag/tarm-besvär Vi som har/har haft fibromyalgi Vi som röker/har rökt Vi som vill gå ner i vikt Vi som vill gå upp i vikt Vi som är beroende Vi som är gbp-opererade och äter LCHF dr Annika Dahlqvist Övrigt
Vi som har diabetes

Teststickor för blodsocker

2010-10-27 14:34 #0 av: annikah

Är snart inne på mitt tredje år med LCHF kost. Fick i dag ett samtal från min diabetes sjuksköterska där hon informerade mig om att jag ska få mindre antal stickor, hon hävdade att jag bara skulle testa mig ngn gång i månaden. Detta för att du inte tar insulin längre, utbrast hon lite syrligt. Det blev en ganska hård ordväxling, där hon bl a sa att det är minsann skattebetalarna som får stå för de här kostnaderna med hjälpmedel, jag inflikade med att det skulle bli ännu dyrare för alla parter om diabetiker inte fick testa sig i den utsträckning de behöver. Vidare sa hon att, eftersom du vet vad du äter från dag till dag behöver du väl inte testa dig så ofta, varpå jag svarade att: du som är diabetessköterska borde ha en stark insikt i att det finns tusen andra variablar som spelar in då det gäller blodsocker värden, tex stress, infektioner,hormoner, resor med mera. Slutligen var det ju enligt henne socialstyrelsens rekommendationer. Jag säger bara suck! Vad trött man blir.

Anmäl
2010-10-27 15:51 #1 av: Krahso

Jag fick inte heller mina stickor - men det var ingen hätsk samtalston kring kostvalet. Min sköterska berättade att regionen tagit beslutet att inte ge detta till typ 2 diabetiker som inte använder insulin längre. Detta då studier visat att det inte har någon effekt, då man går på ständiga kontroller och då långtidsockret är ett bättre värde.

Jag googlade detta och hittade faktiskt en rätt intressant studie som visade på att när diabetikern själv mäter sitt socker så har han/hon sämre värden, troligen då det upplevs som stressande av diabetikern att testa sig...

Jag önskar dock att jag fick behålla mina stickor! Jag skulle tom kunna tänka mig att betala en slant för dom. För mig är det inte stressande utan en trygghet att kunna kontrollera mig mellan varven.

Anmäl
2010-10-27 18:05 #2 av: LatMask

 Vi gnetar plockar förstås fram Socialstyrelsens rekommendation:

 

Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling (inkl. kost) eller peroral behandling

Detta är en del av Sök i diabetesriktlinjerna.

Tillstånd: Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling (inkl. kost) eller peroral behandling

Åtgärd: Systematisk egenmätning av blodglukos

Rekommendation: Icke göra

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FoU Icke-göra Vad betyder siffrorna?

Hälso- och sjukvården bör inte

 • erbjuda systematisk egenmätning av blodglukos till personer med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin (icke-göra).

Underlag för rekommendationen

Som underlag för rekommendationerna har vi utgått från hur allvarligt tillståndet är, åtgärdens effekt och hälsoekonomi. Se referenser längst ner.

Hur allvarligt är tillståndet?

Måttlig risk för förtida död och permanent skada.

Slutsats om åtgärdens effekt

Vid typ 2-diabetes utan insulinbehandling

 • tycks systematisk egenmätning av blodglukos medföra en förbättring med 0,26 procentenheter av HbA1c efter sex månader, jämfört med sedvanlig behandling (låg evidensstyrka)
 • är underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av systematisk egenmätning av blodglukos på livskvalitet och risken för hypoglykemi.

Vilken effekt har åtgärden?

Det finns ett flertal olika möjligheter att följa glukoskontrollen vid diabetes. De mest använda och välstuderade metoderna är dels egna blodglukosmätningar med hjälp av teststickor, som avläses med hjälp av en mätare (Self Monitoring of Blood Glucose - SMBG), dels mätning av HbA1c. Egna blodglukosmätningar är patientens instrument för att få insikt i de egna glukosnivåerna i blodet. Det finns fler potentiella syften med egna blod-glukosmätningar. De kan dels användas sporadiskt i speciella situationer (så kallad riktad mätning), till exempel vid misstanke om hypoglykemi, dels systematiskt. De systematiska mätningarna består oftast i att man mäter blodglukos före och efter måltid under en eller flera dagar per vecka för att se variationer i blodglukosnivåer under dygnet.

Det vetenskapliga underlaget för detta tillstånds- och åtgärdspar har tagits fram av SBU [1]. SBU inkluderade i sin genomgång sju studier [2-8] med totalt 2 207 patienter. Studiekvaliteten bedömdes generellt som medelhög, med stor variation inom denna bedömning. Tre studier gränsade till låg kvalitet. De inkluderade studierna är olika på en rad punkter. Populationerna i studierna är olika avseende ett flertal karaktäristika som medicinering, medelålder och genomsnittligt antal år med diabetesdiagnos. Få patienter över 75 års ålder tycks ha inkluderats. Det finns en betydande variation i hur man definierat systematisk SMBG i respektive studie, vilket bland annat illustreras av en mycket stor variation i åtgång av teststickor, från mindre än en till fler än sex stickor per dag. I två av studierna var uppföljningstiden 12 månader, i övriga sex månader.

Studierna visar att systematiska, egna blodglukosmätningar med teststickor medför en liten sänkning av HbA1c med 0,26 procentenheter (konfidensintervall -0,37 till -0,16) efter sex månader hos patienter med typ 2-diabetes utan insulinbehandling. Sensitivitetsanalyser visar att denna effekt endast marginellt påverkas om en till två av studierna utesluts, oavsett vilka.

I fyra av studierna (2 086 patienter) [2, 5, 7, 9] rapporterades att förekomsten av hypoglykemi studerades. Endast i en [2] av dessa rapporteras tydligt att inga fall av allvarlig hypoglykemi förekom. Ingen av studierna rapporterade någon förekomst av hyperglykemi som medfört inneliggande sjukhusvård. Sammantaget bedömer SBU att underlaget är otillräckligt för att uttala sig om risken för hypo- och hyperglykemi.
I tre av studierna [7-9] rapporterades effekter av systematiska egenmätningar av blodglukos på livskvalitet. Resultaten var motsägelsefulla, eftersom en studie rapporterade högre, den andra lägre och den tredje rapporterade samma livskvalitet i SMBG- respektive i kontrollgruppen.

Hälsoekonomisk bedömning
På grund av otillräckligt vetenskapligt underlag kan inga säkra slutsatser dras om kostnadseffektiviteten av systematiska egna blodglukosmätningar med hjälp av teststickor hos personer med diabetes utan insulinbehandling. Tre hälsoekonomiska studier [10-12] har jämfört SMBG med sedvanlig vård för personer utan insulinbehandling. Två modellstudier rapporterar en låg till måttlig kostnad per QALY för SMBG [10, 12]. De två modellstudierna antog i sina respektive analyser att SMBG medförde en större sänkning av HbA1c än den som SBU finner i sin metaanalys. Den tredje studien, som genomförts i anslutning till en klinisk studie [11], fann att sedvanlig vård var en dominant strategi jämfört med SMBG för personer med typ 2-diabetes utan insulinbehandling.

Socialstyrelsen och SBU har undersökt dels hur mycket uttaget av teststickor för blodglukosmätningar kostar i Sverige, dels hur dessa kost-nader fördelas på olika patientgrupper kategoriserade efter typ av behandl-ing. Enligt våra uppskattningar utifrån statistik från Läkemedelsregistret är de totala kostnaderna i Sverige för uttag av teststickor större än 600 miljoner kronor per år. Teststickor för personer med enbart tablettbehandling kostar cirka 100 miljoner kronor per år, och för dem utan diabetesläkemedel knappt 30 miljoner kronor per år.

Referenser

 1. SBU. Intensiv glukossänkande behandling vid diabetes. 2009.
 2. Barnett, AH, Krentz, AJ, Strojek, K, Sieradzki, J, Azizi, F, Embong, M, et al. The efficacy of self-monitoring of blood glucose in the management of patients with type 2 diabetes treated with a gliclazide modified release-based regimen. A multicentre, randomized, parallel-group, 6-month evaluation (DINAMIC 1 study). Diabetes Obes Metab. 2008; 10(12):1239-47.
 3. Davidson, MB, Castellanos, M, Kain, D, Duran, P. The effect of self monitoring of blood glucose concentrations on glycated hemoglobin levels in diabetic patients not taking insulin: a blinded, randomized trial. Am J Med. 2005; 118(4):422-5.
 4. Fontbonne, A, Billault, B, Acosta, M, Percheron, C, Varenne, P, Besse, A, et al. Is glucose self-monitoring beneficial in non-insulin-treated diabetic patients? Results of a randomized comparative trial. Diabete Metab. 1989; 15(5):255-60.
 5. Guerci, B, Drouin, P, Grange, V, Bougneres, P, Fontaine, P, Kerlan, V, et al. Self-monitoring of blood glucose significantly improves metabolic control in patients with type 2 diabetes mellitus: the Auto-Surveillance Intervention Active (ASIA) study. Diabetes Metab. 2003; 29(6):587-94.
 6. Johnson, JA, Majumdar, SR, Bowker, SL, Toth, EL, Edwards, A. Self-monitoring in Type 2 diabetes: a randomized trial of reimbursement policy. Diabet Med. 2006; 23(11):1247-51.
 7. O'Kane, MJ, Bunting, B, Copeland, M, Coates, VE. Efficacy of self monitoring of blood glucose in patients with newly diagnosed type 2 diabetes (ESMON study): randomised controlled trial. BMJ. 2008; 336(7654):1174-7.
 8. Schwedes, U, Siebolds, M, Mertes, G. Meal-related structured self-monitoring of blood glucose: effect on diabetes control in non-insulin-treated type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 2002; 25(11):1928-32.
 9. Farmer, A, Wade, A, Goyder, E, Yudkin, P, French, D, Craven, A, et al. Impact of self monitoring of blood glucose in the management of patients with non-insulin treated diabetes: open parallel group randomised trial. BMJ. 2007; 335(7611):132.
 10. Tunis, SL, Minshall, ME. Self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetes: cost-effectiveness in the united states. Am J Manag Care. 2008; 14(3):131-40.
 11. Simon, J, Gray, A, Clarke, P, Wade, A, Neil, A, Farmer, A. Cost effectiveness of self monitoring of blood glucose in patients with non-insulin treated type 2 diabetes: economic evaluation of data from the DiGEM trial. BMJ. 2008; 336(7654):1177-80.
 12. Palmer, AJ, Roze, S, Valentine, WJ, Minshall, ME, Foos, V, Lurati, FM, et al. The CORE Diabetes Model: Projecting long-term clinical outcomes, costs and cost-effectiveness of interventions in diabetes mellitus (types 1 and 2) to support clinical and reimbursement decision-making. Curr Med Res Opin. 2004; 20 Suppl 1:S5-26.

SBU om egna mätningar av blodglukos vid diabetes utan insulinbehandling

 

Anmäl
2011-01-23 15:06 #3 av: annikah

Annika Dahlkvist hade intressanta synpunkter i dag angående teststickor, på sin hemsida !

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.