2006-10-17 01:00 #0 av: Margareta

Dr Annika Dahlqvist skriver i sin blogg 17 september 2006 om hur de officiella kostrekommendationerna leder till ohälsa. Läs hennes manifest och sprid det vidare.


Annika Dahlqvist skrev i sin blogg
17 september kl. 12:20

De officiella kostrekommendationerna leder till ohälsa
Världen över utbreder sig förekomsten av övervikt, metabola syndromet (försämrad insulinkänslighet), och diabetes typ 2.

Denna utveckling har fortskridit parallellt med att myndigheterna i västvärldens länder, på initiativ från USA och WHO, har rekommenderat minskning av fett, framför allt mättat fett, i kosten. I stället rekommenderas höjt intag av kolhydrater.

Denna restriktion av intag av mättat fett baseras på en uppfattning att mättat fett är skadligt för kärlen, och anses orsaka kärlförkalkning.

Dessa kostrekommendationer sprids nu även till U-länderna, med påföljande övervikts- och diabetesproblem även där.

 

Metabola syndromet 
Metabola syndromet kännetecknas av förlängd förhöjning av blodsocker efter måltid.
Diabetes typ 2 kännetecknas av ett förhöjt blodsocker även under fasta.
Båda tillstånden innebär förhöjt blodinsulin.

Det som höjer blodsockret är kolhydrater, stärkelse likaväl som socker.
Det förhöjda blodinsulinet är en reaktion på det förhöjda blodsockret.
Insulinresistensen är ett resultat av högt blodsocker och högt blodinsulin.
Det förhöjda blodinsulinet lagrar in fett i fettcellerna och förhindrar fettförbränning.
Detta bidrar till överviktsutveckling.

Forskning 
Senare års forskning har visat att kärlförkalkning är ett resultat av inflammationsframkallande effekter på kärlväggarna, vilka orsakas av högt blodsocker och högt blodinsulin.

Den logiska åtgärden bör då vara att minska på kolhydraterna i kosten för att sänka blodsockret och därmed blodinsulinet.

De kostexperter som hävdar att mättat fett är skadligt för kärlen har inte lyckats visa detta i seriös forskning.

Eftersom det logiska borde vara att sänka kolhydratintaget och inte intaget av mättat fett, ligger bevisbördan på dem som förespråkar restriktion av mättat fett.

De studier som jämfört lågfettkost med lågkolhydratkost, har visat en övertygande fördel för lågkolhydratkosten beträffande både markörer för hjärtsjukdom, såsom blodsocker, HbA1c, blodfettsammansättning, seruminsulin och blodtryck, och kliniskt utfall beträffande diabetes och hjärtsjukdom.

Evolutionen
Om man också har ett evolutionärt perspektiv på kostfrågan, vilket man borde kunna förvänta sig av modern vetenskap, så är rädslan för det mättade fettet svår att förstå.

Människan har ju livnärt sig på stora mängder mättade fetter från djur under hundratusentals år - utan negativa effekter.

Yrkande 
Därför hävdar vi att de officiella kostrekommendationerna, vilka utgår från Livsmedelsverket, bör ändras till restriktion av kolhydrater, särskilt snabba sådana, och i stället tillråda en ökning av intaget av mättat fett.

Referenslista kommer att sättas in under "Lista på vetenskapliga studier" i marginalen av bloggen: blogg.passagen.se/dahlqvistannika

Annika Dahlqvist

Spec Allmänmedicin

Njurunda Vårdcentral